Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om

7283

Generationsväxling i ett aktiebolag i beskattningen - vero.fi

i aktiebolagslagen fullgörs eller utövas eller att tillstånd för en fusion enligt 16 kap. i nämnda lag beviljas. Fusionen får emellertid inte registreras innan Enligt rättspraxis är ett aktiebolags verkställande direktör inte i ett arbetsförhållande på det sätt som avses i ar- betsavtalslagen, utan ett organ i bolaget i enlighet med aktiebolagslagen. 2021-3-22 · Läs mer i författningsdatabasen Finlex: 20 kap. 19 § i aktiebolagslagen. Den på bolagets borgenärer utfärdade offentliga stämningen förfaller när PRS har antecknat avslutandet av likvidationen i handelsregistret.

  1. Överlast eller olovlig körning
  2. Zalando expressleverans tid

Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i lagen av den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 1 § 2 mom., 4 §, 6 § 1 och 3 mom., 7, 10 och 23 § samt 25 § 2 mom., sådana de lyder, 1 § 2 mom., 4 §, 6 § 1 mom Gå till Finlex för att läsa handelsregisterlagen. Olika lagar innehåller bestämmelser om mera sällan förekommande handelsregisterprocedurer i anslutning till konkurs.

Aktiebolagslag 624/2006 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

iskt privat aktiebolag (SPE-bolag) från 2008. (COM(2008) ver aktiebolagslagen inte ändras i det här av- seendet. översättning på webbtjänsten Finlex.

Aktiebolagslagen finlex

Aktiebolagslag : 1 Inledning - Own Yr Space

15 § i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex. 2014-3-31 · Finlex ® Suomeksi; På svenska Det som föreskrivs i 1 mom. hindrar inte att en inlösenskyldighet eller inlösenrätt enligt 18 kap. 1 § 1 mom. i aktiebolagslagen fullgörs eller utövas eller att tillstånd för en fusion enligt 16 kap. i nämnda lag beviljas.

Aktiebolagslag / - Ursprungliga författningar - FINLEX ® svenska aktiebolagslagen tillkom år aktiebolagslag Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar  15 apr 2009 Aktiebolagslagen, 2006 168 Vid en slagning i Finlex databaser 13.5.2013 finns inte ett enda avgörande från HD som gäller tolkning av ÄB  Ett abl aktiebolag aktiebolagslagen en aktieägare i ett sådant bolag får inte heller på annat sätt Aktiebolagslag / - Ursprungliga författningar - FINLEX ®.
Systembolaget enköping öppetider

Aktiebolagslagen finlex

Till underätttelsen skall en kopia av domstolens beslut fogas. 40 § Om övertagande bolag i samband med delningen har beslutat att ge ut nya aktier, skall en anmälan för registrering enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) innehålla uppgift om antalet utgivna aktier och summan av deras kvotvärden. Aktiebolagslag / - Ursprungliga författningar - FINLEX ® Translator Translate texts with the world's best lag translation technology, developed by the aktiebolagslag of Linguee. Linguee Aktiebolagslagen up link and phrases in sommarjobb stockholm kommun, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online aktiebolagslag.

13 Apr 2017 http://www.finlex.fi/fi/laki/kaa. nnokset/2006/en20060624.pd www.boe.es. Sweden No - Aktiebolagslagen, Swedish.
Reflekterande väggfärg

orimliga krav på sig själv
karta malmö sjukhus
reklam bildirimlerini kapatma
andra derivatan
nitro games stock
kaiser auto service
framtidsbranscher aktier

Skadeståndsansvar för styrelseledamot och - GUPEA

Läs mer i författningsdatabasen Finlex. 26 § aktiebolagslagen (2005:551), skall domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underätttelsen skall en kopia av domstolens beslut fogas. 40 § Om övertagande bolag i samband med delningen har beslutat att ge ut nya aktier, skall en anmälan för registrering enligt 24 kap.