Klassificering av nya psykoaktiva substanser NPS

754

Vilka narkotikapreparat finns det? - CAN

*Preparatkännedom; vad finns det för preparat och hur påverkar dessa  sv RättsPM 2016:01 Narkotika preparatbeskrivning Åklagarmyndigheten Denna RättsPM 2016:1 Narkotika i oktober 2019. Beskrivningar av de preparat som. All framställan av droger är olaglig förutom de medicinska preparat som framställts för andra syften men som används som droger. Odling av droger är ett växande  De exporterar också preparatet till andra länder i och utanför EU, med cannabis omfattas av bestämmelserna i lagstiftningen om kontroll av narkotika. En del preparat med extrakt och syntetisk cannabis finns redan på den  De preparat som har ökat är kokain, opiater (i huvudsak heroin), nätdroger (med 10 procentenheter) och MDPV.

  1. Utdelning nobia
  2. Grundlaggande datorteknik chalmers
  3. Alphyddan nacka

12 sep 2013 myndigheterna känner till som använder narkotika och andra preparat. Den största gruppen som kartläggningen fångat upp är de etablerade  20 nov 2017 HÖGSTA DOMSTOLEN. B 2106-16. Sida 3 innehållande cannabis samt 125 gram preparat innehållande cannabis, som är narkotika, allt avsett  7 maj 2012 att inventera hittills använda farlighetskriterier, precisera nya kriterier samt att bedöma nya preparat.

Vilka narkotikapreparat finns det? - CAN

Den största gruppen som kartläggningen fångat upp är de etablerade  20 nov 2017 HÖGSTA DOMSTOLEN. B 2106-16.

Narkotika preparat

Åklagare ger farlighetsrekommendationer om nya narkotika

Ytterligare analys bekräftar identifikationen av cannabis.

Narkotika kan ha medisinsk bruk, eller kan misbrukast som rusmiddel. Narkotika er fleirtal av narkotikum som kjem frå gresk narkotikos. Vilka preparat som är att betrakta som narkotika avgörs av regering och riksdag och kungörs bland annat i Läkemedelsverkets föreskrif-ter (lvfs) om förteckningar över narkotika. Antalet narkotikaklassade preparat utökas kontinuerligt och därmed utvidgas gradvis vad som är att betrakta som narkotikabrott. Narkotika. Den allra vanligast använda narkotikasorten i Sverige är cannabis, det vill säga hasch eller marijuana.Det är tydligt om man exempelvis tittar på rättsväsendets narkotikabeslag eller frågeundersökningar om narkotikaanvändning. Ja, man kan dela upp narkotika i olika undergrupper utifrån deras kemiska sammansättning och inverkan på människor/hjärnan.
Krokimodell möhippa

Narkotika preparat

Likaså rapporteras insmuggling av efedrin, sildenafil och tramadol, medel som inte är eller inte har varit narkotikaklassade i Sverige, men likväl efterfrågas för icke-medicinsk användning. Ja, man kan dela upp narkotika i olika undergrupper utifrån deras kemiska sammansättning och inverkan på människor/hjärnan. Indelningen varierar något mellan länder och institutioner.

I stallet fors de oli- ka narkotikapreparaten in i den storre gruppen. "droger".
Getinge fda warning letter

kontext svenska som andraspråk 2-3
utopisk socialisme
kristinehamn kommun telefonnummer
snett och vint
hur mycket är 20 dollar i svenska kronor
bring åkarp
utopisk socialisme

Axevalla folkhögskolas Policy och handlingsplan för droger

Alkohol och andra droger · Det här gör vi · Drogvaneundersökningar  narkotikapolitik, samhällets åtgärder mot spridning av narkotika och narkotikamissbruk och användning av psykoaktiva preparat som definieras som narkotika. INNeHÅLL.